Health Info Topics  

Afbeelding:Caduceus.png         

Diabetes - Insuline - Hypoglykemie en Glucose intolerantie - Schildklier aandoeningen

Diabetes - Hypoglykämie -Hypoglycemia - Glands - Thyroid disease - Schilddrüse -

Start Omhoog

Each Link opens in a new Browser Window !!!  Dutch - English and German Health Links !!!

Diabetes - Insuline

Wat is diabetes insipidus?

Diabetes insipidus is een ziekte waarbij de nieren meer urine produceren dan normaal. Dit komt door een tekort aan een bepaald hormoon, het anti-diuretisch hormoon of ADH. Soms ligt de oorzaak in de hersenen, soms in de nieren. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan. Diabetes insipidus is een zeer zeldzame ziekte.

Wat is diabetes mellitus?

Bij diabetes mellitus is de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog. Daarom spreekt men ook wel van 'suiker' of suikerziekte. Suiker (glucose) komt uit de koolhydraten in onze voeding. Koolhydraten zitten bijvoorbeeld in brood, aardappelen en rijst en in zoete producten zoals jam, limonade, koek en gebak. Diabetes ontstaat door een tekort aan insuline, of doordat uw lichaam minder gevoelig is voor insuline. Insuline is een hormoon dat gemaakt wordt in de alvleesklier en dat ervoor zorgt dat de lichaamscellen suiker uit het bloed opnemen.

Hypoglykemie en Glucose intolerantie

Hypoglykemie houdt in dat de bloedglucosespiegel te laag is

Categorie: Afwijkende medische bevinding

Diabetes mellitus  

is het syndroom dat zich kenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglykemie).

De term suikerziekte wordt ook wel gebruikt, maar wordt door sommigen afgeraden omdat deze verkeerde associaties zou oproepen, zoals dat diabetes zou ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes heeft.

Hoe hoog de bloedglucosewaarden precies moeten zijn en onder welke omstandigheden die metingen moeten worden gedaan is internationaal vastgelegd in afspraken, die per land soms iets kunnen verschillen.

De continue hyperglykemie veroorzaakt als hij hoog genoeg is glucosurie (suikerverlies via de urine) wat in ernstige gevallen een merkbare polyurie (veel urineren) zowel als polydipsie (veel drinken) ten gevolge heeft.

Categorie: Diabetes mellitus

Hyperglykemie betekent dat de bloedglucosespiegel te hoog is

Diabetische retinopathie is de benaming voor oogklachten die worden veroorzaakt door (slecht behandelde) suikerziekte

Omgaan met Diabetes

Diabetes insipidus (DI) is een aandoening die gekenmerkt wordt door polyurie en polydipsie

Diabetes   English Health Info

Diabetes mellitus  English Health Info

Category: Diabetes

Insulin

Category: Insulin therapies

Category: Anti-diabetic drugs

Hypoglycemia

Diabetes mellitus   Deutsche Gesundheit Info Seite

Kategorie: Diabetologie

Diabetes

Insulin

Kategorie: Antidiabetikum

Kategorie: Diabetologie

Hypoglykämie bezeichnet in der Medizin einen zu niedrigen Blutzuckerwert

Categorie: Symptoom

Aandoening

Categorie: Aandoening

Geneeskunde/Lijst van aandoeningen

Categorie: Endocriene ziekte

Categorie: Endocriene, voedsel- of stofwisselingsaandoening

Categorie: Endocrinologie

Endocrien systeem  Hormoonhuishouding

Categorie: Fysiologie

Fysiologie

Hormoon

Categorie: Hormoon

Insuline

Peptidehormoon

Categorie: Peptidehormoon

Amide

Een klier  

is een weefsel dat het produceren of transporteren van bepaalde stoffen als doel heeft.

Klieren worden onderscheiden in klieren met interne secretie (endocrien) en klieren met externe secretie (exocrien).

Endocriene klieren geven hun product direct af aan het bloed of andere organismen binnen in het lichaam, terwijl exocriene klieren hun product dmv een buisje naar buiten toe afgeven of aan een holte in het lichaam.

De schildklier

of thyroïd is een (endocriene) klier gelegen aan de voorzijde van de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. Het bestaat uit twee kwabben, opgebouwd uit follikels (blaasjes).

Tussen de follikels van de schildklier liggen C-cellen.

De schildklier wordt van bloed voorzien door vier slagaders en is hiermee het meest doorbloede orgaan van het menselijk lichaam.

Wat is een te snel werkende schildklier?

De schildklier werkt voor het lichaam als een thermostaat. De schildklier maakt namelijk een hormoon dat het tempo bepaalt van vele processen in het lichaam. Een te snel werkende schildklier kan dan ook vele verschillende klachten geven. Als de schildklier te veel schildklierhormoon maakt, heet dat hyperthyreoidie.

Wat is een te langzaam werkende schildklier?

De schildklier werkt voor het lichaam als een thermostaat. De schildklier maakt namelijk een hormoon dat het tempo bepaalt van vele processen in het lichaam. Een te langzaam werkende schildklier kan dan ook vele verschillende klachten geven. Als de schildklier te weinig schildklierhormoon maakt heet dat hypothyreoidie.

The thyroid

 is one of the largest endocrine glands in the body,  English Health Info

Category: Thyroid disease

Category: Glands

Gland

Endocrine system

Category: Endocrine system

Exocrine gland

Category: Exocrine system

Category: Head and neck

Schilddrüse Deutsche Gesundheit Info Seite

Kategorie: Endokrines Organ

Kategorie: Endokrinologie

Endokrinologie

Thanks for visiting this Health Info- Page